ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

1. ΒΥΤΙΝΑ – ΜΕΘΥΔΡΙΟ

1 ώρα και 15 λεπτά– 3,5 χιλιόμετρα
Εύκολο μονοπάτι ιδανικό για παιδιά

2. ΕΛΑΤΗ – ΒΥΤΙΝΑ

2 ώρες και 30 λεπτά 8,5 χιλιόμετρα
Εύκολο μονοπάτι ιδανικό και για παιδιά

3. ΒΥΤΙΝΑ – ΝΥΜΦΑΣΙΑ

2ώρες – 5,6χιλιόμετρα
Εύκολο προς Μέτριο μονοπάτι

4. ΝΥΜΦΑΣΙΑ – ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ

3ώρες και 30 λεπτά 9 χιλιόμετρα
Μέτριο μονοπάτι

5. ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ – ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ

2 ώρες και 30 λεπτά 6,6 χιλιόμετρα.
Εύκολο προς Μέτριο μονοπάτι

 

ONLINE ΚΡΑΤΗΣΗ!