Πεζοπορούμε σε όλα τα τμήματα του πιστοποιημένου μονοπατιού Menalon trail , στο ευρωπαϊκό E4 και σε πολλά μη σηματοδοτημένα μονοπάτια.

Προτείνουμε τα εξής τμήματα του Menalon trail παράπλευρα στον τοπικό ποταμό Μυλάοντα:

1. Ελάτη

Κυκλικό μονοπάτι διάρκεια
1,30 ώρα , 4 χιλιόμετρα 

2. Ελάτη

Κυκλικό μονοπάτι διάρκεια
διάρκεια 2.30 ώρες , 7 χιλιόμετρα 

3. Ελάτη – Βυτίνα

Διάρκεια 3.30 ώρες, 
9 χιλιόμετρα  

 

Τα παραπάνω μονοπάτια βρίσκονται στο Δυτικό Μαίναλο και κατά το περπάτημα μαθαίνουμε την χλωρίδα και τακτικές επιβίωσης βουνού.

Μονοπάτια πλούσια σε βότανα και ανάλογα την εποχή και μανιτάρια.

 

ONLINE ΚΡΑΤΗΣΗ!