Ιδανική μέρα για παραλία! 20+ cm χιονιού προστέθηκαν στην Μαιναλάρα. δρόμος απο …

more

Στην Πούδρα!

more

more

4hours trekking , 40cm powder snow , 1700 υψομετρο , δολίνη κεχρωτή ( η χαμηλότε…

more

Καλημέρα απο την χιονισμένη Μαιναλάρα! και σήμερα για λόγους ασφάλειας ακυρώνοντ…

more