Μετα το black friday σειρά έχει το white tuesday στην Μαιναλάρα.