κορυφή Κισσαβου 1978μ με Stelios Solos Argyropoulos