Η ομάδα ετοιμάζεται για πεζοπορία με μορχελοεξόρμηση στην Μαιναλάρα