Αρχείο για Κατηγορία: FACEBOOK POSTS

Σημερινό κατεψυγμένο Μαίναλο! με θερμοκρασίες υπο το μηδέν!

more

η μερα ξεκινά με περπάτημα στους -6 !

more

Καλα Χριστούγεννα απο μένα και την Μαινάλαρα! υγεία να έχουμε να ξεφεύγουμε στα …

more

3 hours tour . Λιμποβίσι-Ελάτη-Βυτίνα

more

more