Μια υπέροχη μέρα για περπάτημα! Σαν το σύνδεσμο του Ολυμπιακού είμαστε!

more

Μαιναλάρα για λίγους! ο δρόμος απο Βυτίνα ανοιχτός αλλα με μία λωρίδα κυκλοφορία…

more

50 happy faces #menalotrail Elati-Vytina με τους ειδικούς του Μαινάλου!

more

Μαιναλο-κολύμπι!

more

Οταν η φύση οργιάζει! είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τόσα νερά!!! Απο παντού πηγές…

more