διαδρομή προς το χωριό του εθνικού μας ήρωα! Λιμποβίσι

more

τωρα που κατεβήκατε ολοι απο το βουνό είπαμε να ανέβουμε! prive jeeping για το κ…

more

Trekking to mylaontas river #tasosrempestekos #sandyrebestekou natalia και 3 Αθη…

more

Σημερινό κατεψυγμένο Μαίναλο! με θερμοκρασίες υπο το μηδέν!

more

η μερα ξεκινά με περπάτημα στους -6 !

more