7.00πμ η ομαδα ξεκίνησε για την Τζελάτη στα 1860μ. Δυνατή και Ακούραστη ΟΜΑΔΑΡΑ!