Σημερινό κατεψυγμένο Μαίναλο! με θερμοκρασίες υπο το μηδέν!

more