Η μέρα ξεκινά με φιλέτα πλευρώτους παραγωγής!Καλό πάσχα